Tropisk skog rundt om i verden forsvinner i en alarmerende hastighet

 

  • Beskyttelse av skog og brems av avskoging er nødvendig for unngå global oppvarmning og alvorlig utarming av økologi, planter og dyr.
  • Norsk klima- og skogsatsing, Norway´s International Climate and Forest Initiative (NICFI) på engelsk, har lovet opp til 3 milliarder kroner i året til å støtte bevarelse av verdens tropiske skoger, og samtidig bedre levevilkårene til menneskene som bor der.
  • Vi arbeider hardt for å skape en global bevegelse blant land, sivil samfunn, og globale næringslivet for å beskytte og restaurere verdens gjenværende tropiske skoger.

 

Uten regnskog blir det ingen bærekraftig framtid.

Visste du?

At rundt 8 millioner hektar regnskog forsvinner per år. Det tilsvarer størrelsen til Tsjekkia.

 

Les mer på http://nrk.no