Norge har inngått bilaterale samarbeidsland med mange av verdens viktigste tropiske skogland. Les mer om partnerskapene nedenfor.