Fakta om Guyana

Guyanas regnskog er nesten uberørt og ligger i en eldgammel geologisk formasjon kalt Guiana Shield i den nordøstlige delen av Sør-Amerika. Siden 2009 har Guyana og Norge samarbeidet om å fremme en miljøvennlig utvikling i Guyana uten økt avskoging.

Skogen lagrer og absorberer store mengder karbon. Den gir også inntekter fra økoturisme, tømmer og andre skogprodukter. Den produserer vann, regulerer nedbør, og bidrar med en rekke uunnværlige økosystemtjenester.

Verdensbanken har klassifisert Guyana som et lavere mellominntektsland. Den vanlige veien til økonomisk vekst og utvikling for slike land, har historisk vært gjennom å tjene penger på storstilt hogst og andre næringsveier som bidrar til å ødelegge skogen.

Myndighetene i Guyana ønsker å følge en alternativ vei til utvikling, og har innført en nasjonal strategi for økonomisk og sosial utvikling, uten økt avskoging. Målet er å begrense klimagassutslipp fra avskoging. Samtidig skal myndighetene legge om energisektoren til fornybar energi og fremme utvikling av lavkarbonindustrier.

Denne tilnærmingen har fått bred støtte, som angitt i den nåværende strategien Low Carbon Development Strategy 2030 og tidligere strategier.

I disse landene bør verdenssamfunnet belønne resultater som landene faktisk har oppnådd for å unngå at avskogingen øker, i stedet for å redusere avskogingen.

I fravær av slike økonomiske insentiver, er det en reell risiko for at avskoging kan «lekke» fra land som i dag har høy avskoging, til land med lav avskoging. For å unngå en slik lekkasjeeffekt bør land som har latt mesteparten av skogene stå urørt, kompenseres økonomisk dersom de fortsetter å unngå avskoging. Guyana og Norge ønsker at klima- og skogpartnerskapet mellom landene skal fungere som en internasjonal modell for hvordan dette kan oppnås i praksis.

Norges klima- og skogsamarbeid med Guyana

Norge og Guyana inngikk et klima- og skogpartnerskap i november 2009.  Samarbeidet er forlenget til utgangen av 2020.

Skogsamarbeidet med Guyana består av to resultatkomponenter:

1.kontinuerlig lav avskoging

2.bedre forvaltning i skogsektoren.

Avtalen mellom Guyana og Norge setter klare føringer for hvordan utbetalingene for lav avskoging skal beregnes på bakgrunn av tidligere års avskogingsresultater. For eksempel vil utbetalingene reduseres gradvis hvis avskogingsraten overstiger 2010-nivået på 0,056 %, og stanse helt hvis avskogingsraten når 0,1 %. Resultater knyttet til bedre forvaltning i skogsektoren er basert på en tredjepartsvurdering av de milepæler som er oppnådd.

Resultater

Så langt har Norge utbetalt rundt 1,5 milliarder kroner til sammen (cirka 156 millioner dollar) til Guyana for resultater relatert til lav avskoging og bedre forvaltning. Omtrent 120 millioner dollar kanaliseres gjennom REDD + investeringsfondet GRIF, som administreres av Verdensbanken.

Guyana bruker den økonomiske støtten til å realisere sin grønne utviklingsstrategi (Green State Development Strategy og tidligere Low Carbon Development Strategy). Alle prosjekter gjennomføres av enten Verdensbanken, Den inter-amerikanske utviklingsbanken (IDB), FNs organisasjon for mat og landbruk, FNs utviklingsprogram (UNDP) eller FNs miljøprogram.

Norge har gitt omtrent 80 millioner amerikanske dollar til IDB i støtte for et omfattende solenergiprosjekt. Prosjektdokumentet er under utarbeiding.