Fakta om Indonesia

Verdens tredje største regnskog ligger i Indonesia. Avskogingen i Indonesia har vært høy i mange år, og landet er et av landene i verden med høyest klimagassutslipp fra avskoging, skogbrann og torvmyrødeleggelse. Det har endret seg de siste årene.

Norge har hatt et samarbeid med Indonesia om å redusere avskogingen siden 2010. I denne perioden har Indonesia innført viktige politiske og institusjonelle reformer, og  har lykkes med å redusere avskogingen siden 2016/2017.

En av fem personer i Indonesia bor i eller nær skogen. Dette er mennesker som først og fremst er avhengige av skogen og havet for sitt livsutkomme.

Indonesia er hjem til noen av de største torvmyr- og mangroveområdene i verden. Skogene, torvmyrene og mangrovene lagrer enorme mengder karbon. Det er av avgjørende betydning for det globale klimaet.

Andre arter er sumatratiger, javaneshorn, sumatraelefant og paradisfugl. Samtlige av disse er truede arter som følge av avskoging.

Likevel har det indonesiske miljø- og skogbruksdepartementet anslått at over halvparten av Indonesias arter er ukjente for vitenskapen.

Men også papir og papirmasse, hogst, gruvedrift og brenning og rydding av land til kommersielt bruk, har bidratt betydelig til avskoging.

Norges klima- og skogsamarbeid med Indonesia

I mai 2010 undertegnet Norge og Indonesia en intensjonsavtale om bilateralt samarbeid for å redusere utslipp fra avskoging. Denne avtalen ble avsluttet av Indonesia i september 2021.

Den indonesiske presidenten Joko Widodo møtte statsminister Erna Solberg i april 2015.Norge lovet å betale inntil 1 milliard amerikanske dollar for Indonesias reduserte utslipp fra avskoging og skogforringelse, forutsatt at Indonesia leverer resultater i form av utslippsreduksjoner.

Så langt har Indonesia begynt å levere resultater i forhold til landets politiske milepæler, og til dags dato har Norge utbetalt omtrent 15 % av det samlede bidraget som Norge har forpliktet seg til.

Nasjonale moratorier er opprettet mot ødeleggelse av urskog og torvmyr, i tillegg til et moratorium mot ekspansjon av landområder til palmeoljeplantasjer. I 2016 opprettet landet et direktorat for restaurering av forringet torvmyr (Peat Restoration Agency)

Så langt har størstedelen av Norges støtte til Indonesia gått til å restaurere landets karbonrike torvmyrer, bekjempe skogkriminalitet og skogbrann, samt til å utvikle en grønn økonomi, med bidrag fra en rekke ulike interessenter rundt om i landet.

I tillegg støtter Norge også en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner som arbeider for å bevare skogene og ivareta urfolks rettigheter i Indonesia, samt for å etablere offentlig-private
samarbeid.