Norges klima- og skoginitiativ (NICFI) er Norges største internasjonale satsing for å motvirke klimaendringene ved å beskytte verdens regnskoger.

Photo: NICFI.
NICFI går inn for å redusere og reversere tap av tropisk skog for å tilrettelegge for et stabilt klima, ivareta biologisk mangfold og fremme bærekraftig utvikling. Bilde: NICFI

Den norske regjeringen lanserte NICFI i 2008. Initiativet har lovet å gi inntil 3 milliarder kroner for å bidra til å redde verdens tropiske skoger, og samtidig bedre livsvilkårene for menneskene som bor der. NICFI administreres av Klima- og miljødepartementet i samarbeid med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad). Initiativet støtter bilaterale avtaler med skogland, multinasjonale organisasjoner og organisasjoner i det sivile samfunn. Norad forvalter betydelige deler av midlene under klima- og skoginitiativet på vegne av departementet, og har ansvar for initiativets støtteordning for det sivile samfunn.

Les mer om NICFIs støtteordning (Regjeringen.no)

Les mer om Norges klima- og skoginitiativs støtteordning for sivile samfunnsorganisasjoner (Norad.no)

Les mer om NICFIs evalueringer (Norad.no)

 

Vår filosofi

Å bygge en verdensomspennende bevegelse: Vi har som mål å bygge opp en verdensomspennende bevegelse som knytter sammen styresmakter, næringsliv, urfolk og sivilsamfunn.

Risikotaking: NICFI kan bare bidra delvis, så vår strategi er å komme med målrettede bidrag til partnere som går inn for å løse de store problemene.

Resultater: Vi belønner land som viser at de har vilje og evne til å redusere avskoging, på grunnlag av de faktiske resultatene de har oppnådd.

Kontakt oss:

 

Norges klima- og skoginitiativ (NICFI)
E-post: postmottak@kld.dep.no
Telefon: 22 24 57 11

FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER