Urfolksrettigheter styrket gjennom regnskogsavtale med Colombia

Milepælene er bl.a. relatert til restaurering av skog, styrking av regionale miljømyndigheter, satsing på bærekraftig skogforvaltning og å fremme større deltakelse av urfolk og afrocolombianere i beslutningsprosesser.

– Urfolk og lokalsamfunn kjenner regnskogen best. Sikring av urfolk sine rettigheter og deltakelse er derfor viktig for bevaring av regnskogen, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

I den virtuelle markeringen av lanseringen av den endelige avtalen, deltok blant annet Colombias minister for miljø og bærekraftig utvikling, Carlos Correa, og representanter fra de tre giverlandene. Ambassadør John Petter Opdahl representerte Norge.

Totalt 3,3 milliarder kroner

I desember 2019 lovet de tre giverlandene Norge, Tyskland og Storbritannia å støtte Colombias innsats for å redusere avskoging med inntil 3,3 milliarder kroner. Den største delen av dette er betaling for redusert avskoging.

Milepælene, som er fremforhandlet mellom landene, skal støtte opp under målsettingen om å redusere avskogingen i Colombia. Colombias viktigste ambisjon er å halvere tap av naturskog nasjonalt innen 2025.

Norsk samarbeid siden 2015

Colombia er et av Norges viktigste samarbeidsland i arbeidet med å redusere klimautslipp fra avskoging. Colombia, Norge, Storbritannia og Tyskland inngikk regnskogsamarbeid under klimamøtet i Paris i 2015 og samarbeidet ble i 2019 forlenget frem til 2025. Så langt har Norge betalt ut 555 millioner kroner til Colombia. Norge vil alene bidra med opptil 400 millioner kroner årlig dersom Colombia reduserer avskogingen tilstrekkelig.

Keel-billed toucan, ramphastos sulfuratus. Beautiful multicolored bird in Central America.