Norge, USA, Storbritannia og verdensledende selskap inngår historisk regnskogsamarbeid

President Bidens klimasjef John Kerry omtaler LEAF-koalisjonen som eksempel på samarbeid mellom offentlige og private selskaper som er nødvendig for å bremse avskoging og nå verdens klimamål.

– LEAF-koalisjonen er et banebrytende eksempel på den type samarbeid som er nødvendig for å bekjempe klimakrisen og oppnå global klimanøytralitet innen 2050, sier Kerry.

Youg women by waterfall in tropical forest
NEW PUBLIC-PRIVATE COALITION LAUNCHED TO MOBILIZE MORE THAN $1 BILLION TO PROTECT TROPICAL FORESTS AND ENHANCE GLOBAL CLIMATE ACTION

Store internasjonale selskap

LEAF-koalisjonen ble lansert 22. april under Bidens klimamøte og består så langt av Norge, Storbritannia, USA, og selskapene Amazon.com, Airbnb, Bayer, Boston Consulting Group, GlaxoSmithkline, McKinsey, Nestlé, Salesforce og Unilever. Koalisjonen koordineres av stiftelsen Emergent.

Se felles pressemelding på engelsk her.

LEAF-koalisjonen slipper samtidig utlysning som vil betale minst 1 milliard dollar – og over tid har potensiale til å mobilisere langt mer – for utslippsreduksjoner fra tropisk skog, verifisert mot en robust, uavhengig standard (ART/TREES).

– Dagens lansering av LEAF-koalisjonen er historisk. For første gang går selskaper og land sammen om å sikre storskala finansiering til tropiske skogland som vil bevare sine skoger, sier statsminister Erna Solberg (H).

Behov for mer finansiering

Solberg viser til at norsk regnskogsatsing har vært et viktig bidrag i kampen for å redusere avskoging gjennom mange år, men at det trengs mer finansiering.

– Uten verdens tropiske skoger, settes også verdens vannforsyning og matforsyning i fare. Selv om verdenssamfunnet har denne kunnskapen om skog, er det ikke tilstrekkelig finansiering på plass til å støtte tropiske skogland som tar vanskelige grep og reduserer avskoging, sier Erna Solberg.

Unilever: – Kollektive tiltak er nødvendig

Matgiganten Ùnilever er ett av selskapene som er med i LEAF-koalisjonen. Alan Jope, administrerende direktør, sier Unilever i snart 20 år har jobbet for å eliminere avskoging fra produksjonen av sine råvarer.

– Vi har lært at individuelle handlinger alene, uansett hvor høye ambisjoner den enkelte måtte ha, ikke fører til systemendring. Kollektive tiltak er nødvendig for å få reelle gjennomslag. LEAF-koalisjonen gir nytt håp om at vi kan stoppe tropisk avskoging og oppnå målsetningene i Paris-avtalen, sier Jope.

Amazon: LEAF gir mulighet til å bekjempe klimaendringer

Amazon-sjef Jeff Bezos sier at ved å forenes bak en felles sak, har landene og selskapene i LEAF-koalisjonen en sjanse til å stanse avskoging innen 2030.

– Amazon er stolte av å støtte LEAF-koalisjonen og oppmuntrer andre bedrifter til å gjøre det samme. Klimaendringene utgjør den største trusselen mot planeten vår, og LEAF-koalisjonen gir oss en mulighet til å samle myndigheter og selskaper for å bekjempe dem, sier Bezos.

Bidrar til å styrke urfolks rettigheter

Et viktig poeng ved annonseringen av LEAF-koalisjonen er at deltakernes kjøp av utslippsreduksjoner vil komme i tillegg til store kutt i egne klimagassutslipp. Det påpeker blant annet Victoria Tauli-Corpuz, tidligere FNs Spesialrapportør for urfolks rettigheter og leder av Tebtebba, et internasjonalt urfolkssenter for forskning og utdanning. Hun framhever initiativets potensiale for urfolk:

– LEAF-koalisjonen setter en høy standard for hvordan selskaper kan supplere dype kutt i sine egne utslipp med å investere i utslippsreduksjoner fra tropiske skoger, som også sikrer at rettighetene til urfolk som beskytter disse skogene blir respektert og oppfylt. Disse utslippsreduksjonene er ikke en erstatning – men kommer i tillegg til – dype kutt i utslipp fra egne verdikjeder i tråd med vitenskapelig baserte reduksjonsmål, sier hun.

Boris Johnson: – Tiden renner ut

Statsminister Boris Johnson i Storbritannia sier han er stolt over at landet slutter seg til seg til LEAF-koalisjonen for å jobbe hånd i hånd med skogland for å stanse avskoging og kutte globale klimagassutslipp.

– Verdens tropiske skoger er lungene til planeten vår, og likevel mister vi disse store, myldrende økosystemene i en ufattelig hastighet. Dette har en svært ødeleggende innvirkning på milliarder av mennesker som er avhengige av skogen som deres levebrød, og det hindrer innsatsen vår for å takle klimaendringene. Tiden renner ut for å beskytte de tropiske skogene våre mot irreversibelt tap og begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, sier Johnson.

Christina Figueres: – Vi trenger lederskap

Christiana Figueres, FNs tidligere klimasjef, sier tiden er kommet for at ledere i både myndigheter og næringsliv må påskynde beskyttelse og restaurering av natur, hvis verden skal ha mulighet til å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader.

– Dagens annonsering av LEAF-koalisjonen bidrar med ny finansiering for å stoppe tropisk avskoging i stor skala. Det vil styrke lokalsamfunns robusthet og styresett og beskytte biologisk mangfold – alt nødvendig for at vi skal bekjempe klimakrisen, sier hun.

Forventer økning utover 1 milliard

Utlysningen som vil betale for minst 1 milliard dollar for utslippsreduksjoner fra tropisk skog, er starten på det koalisjonspartnerne forventer vil bli raskt voksende betalingsvilje for oppnådde utslippskutt fra tropiske skogland. Dette fordi et stort antall andre, store selskaper har samme type forpliktelser som deltagerselskapene, og derfor vil kunne ønske å slutte seg til over tid.

Skoglandene vil bruke resultatbaserte betalinger til å gjennomføre tiltak som ytterligere reduserer avskogingen og øke deres klimaambisjoner. Støtte vil kanaliseres gjennom solide finansieringsmekanismer, i tråd med internasjonale retningslinjer for utviklingsbistand. Les mer om LEAF-Coalition – the LEAF Coalition.