Klima- og skogpartnerskapet mellom Indonesia og Norge

I over ti år har Norge og Indonesia samarbeidet om å redusere klimagassutslipp fra avskoging og skogforringelse. I løpet av denne tiden har Indonesia blitt verdensledende på bekjempelse av tropisk avskoging. Det har skjedd en rekke fremskritt, i form av reguleringer og lovendringer for å beskytte landets regnskoger. Resultatene er imponerende. I løpet av de siste fire årene har Indonesia levert massive reduksjoner i avskoging og konvertering av torvmyr. Dette er et betydelig bidrag i kampen mot globale klimaendringer og for beskyttelsen av biologisk mangfold.

I fjor kunngjorde Norge et bidrag på 530 millioner kroner til Indonesia for de verifiserte resultatene av avskoging i 2016/2017, i tråd med intensjonsavtalen. Bidraget var ment å bli utbetalt til Indonesias egne finansieringsmekanisme, det nyopprettede indonesiske miljøfondet (IEF). Den siste tiden har Norge og Indonesia vært engasjert i diskusjoner om en juridisk avtale for overføring av det resultatbaserte bidraget. Disse diskusjonene pågikk frem til gårsdagens kunngjøring, og var etter Norges syn gode og konstruktive. Diskusjonene fant sted innenfor de rammene som er satt av regulatoriske retningslinjer i våre to land, inkludert norske krav til forvaltning av bistandsmidler. Gitt forpliktelsene våre i intensjonsavtalen og Indonesias oppløftende resultater, så vi fram til å støtte Indonesias innsats videre med tilsvarende betydelige årlige bidrag i årene som kommer.

Norge vil gratulere Indonesia med de imponerende prestasjonene til dags dato.

Vi setter stor pris på den indonesiske regjeringens lederskap på dette viktige området, og bekreftelsen på at Indonesia vil fortsette å jobbe hardt for å nå utslippsmålene sine. Vi er takknemlige for samarbeidet vårt så langt, og er klare til å fortsette og støtte Indonesias videre innsats for å beskytte sine skoger og torvmyrer gjennom tilnærminger begge lands myndigheter er komfortable med.