Colombia får 300 millioner kroner for å trappe opp kampen mot avskoging

Colombia i fokus i Glasgow: Fra venstre: Statsminister Jonas Gahr Støre, Colombias president Ivan Duque, Storbritannias minister for Stillehavet og miljø, Lord Zac Goldsmith, og Colombias minister for miljø- og bærekraftig utvikling, Carlos Eduardo Correa. 

Utbetalingen ble kunngjort under klimatoppmøtet i Glasgow i dag, i et arrangement organisert av Colombia’s president Iván Duque. Dette er en del av klima- og skogsamarbeidet inngått mellom landene i 2015. Av de 300 millionene betaler Norge 195 millioner.

Statsminister Jonas Gahr Støre roste Colombia for den betydelige innsatsen de har gjort de siste årene:

– Colombia har iverksatt viktige tiltak for å redusere avskoging og beskytte landets utrolige biologiske mangfold. Vi feirer fremgangen under samarbeidet som ble kunngjort i dag og Colombias sterke engasjement for å redusere avskogingen de neste årene, sa Støre.

Duque takket for det han anså som partnerlandenes anerkjennelse av at landet har nådd viktige milepæler i kampen mot avskoging.

– Vi er trygge på at vi sammen tar de siste skrittene på veien for å muliggjøre denne utbetalingen, sa han i Glasgow.

Colombia nådde viktige mål

Colombia mottar den resultatbaserte utbetalingen for å ha oppnådd flere milepæler i 2020, i tråd med samarbeidsavtalen mellom Colombia, Norge, Storbritannia og Tyskland. Resultatene inkluderer blant annet styrking av lovgivning innen miljøkrim, iverksetting av klimatiltak som fremmer bærekraftig skogforvaltning, og bedre rettigheter og mer selvstendighet til urfolk.

I tillegg til Statsminister Jonas Gahr Støre deltok den britiske miljøvernministeren Lord Goldsmith for å markere de gode resultatene.

Storbritannia har gitt arbeidet med å stanse avskoging og bidra til en mer bærekraftig arealbruk en prominent rolle under årets klimatoppmøte. Annonseringen finner sted dagen før statslederne skal møtes i et eget høynivåmøte om skog og arealbruk, som skal åpnes av Colombias President Duque.

Norsk samarbeid siden 2015

Colombia er et av Norges viktigste samarbeidsland i arbeidet med å redusere klimautslipp fra avskoging. Colombia, Norge, Storbritannia og Tyskland inngikk regnskogsamarbeid under klimamøtet i Paris i 2015 og samarbeidet ble i 2019 forlenget frem til 2025. Så langt har Norge betalt ut 555 millioner kroner til Colombia, hvorav over halvparten har vært betaling for utslippsreduksjoner fra redusert avskoging.  Norge vil alene bidra med opptil 400 millioner kroner årlig dersom Colombia reduserer avskogingen tilstrekkelig.