Norge trapper opp regnskogssamarbeid med Ecuador og Costa Rica

Klima- og miljøministeren Espen Barth Eide møtte Ecuadors miljøminister Gustavo Manrique under klimatoppmøtet i Glasgow. Manrique mener biomangfold, ikke bitcoins, er den nye valutaen i møte med klimakrisen. Foto: Klima- og miljødepartementet.
Klima- og miljøministeren Espen Barth Eide møtte Ecuadors miljøminister Gustavo Manrique under klimatoppmøtet i Glasgow. Manrique mener biomangfold, ikke bitcoins, er den nye valutaen i møte med klimakrisen. Foto: Klima- og miljødepartementet.

– På vegne av Ecuador vil jeg takke for Norges engasjement med å bevare våre skoger, sier Ecuadors miljøminister Gustavo Manriquei, i forbindelse med at Norge annonserer regnskogstøtte til landet.

Ecuador vil motta inntil 200 millioner norske kroner for reduserte utslipp som følge av arbeidet med å bremse avskoging og ødeleggelse.

Regnskogen tas vare på

Norge, Ecuador og Tyskland har samarbeidet om bevaring av regnskog siden 2018. Ecuadors regnskog dekker et område som er større enn Hellas.

– Ecuador har vært ledende i å redusere avskoging, og samtidig ivareta urfolk og lokalsamfunn. Norge vil støtte skogland som lykkes i å redusere avskoging. Vi er glade for å fortsette vårt samarbeid, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Den ecuadorianske miljøministeren viser til at støtten fra Norge vil bidra til viktige fremskritt i å redusere avskoging og bevare biomangfold i landet.

– Vi vil prioritere bevaringen av våre økosystem, både til vanns og til lands. I møtet med klimakrisen er det ikke Bitcoins som er den nye valutaen, men biomangfold. Der har Ecuador mye å tilby, sier Manrique.

Costa Rica er et foregangsland på skog

Norge vil også tilby Costa Rica inntil 100 millioner kroner for reduksjoner i avskogingen.

Costa Rica regnes som et foregangsland på regnskogbevaring. De har over lang tid ført en aktiv politikk for å redusere tap av tropisk skog og natur. Costa Rica mistet rundt en tredel av regnskogen, før landet fra midten av 1990-tallet bremset avskogingen betraktelig.

Utbetalingene fra Norge til både Ecuador og Costa Rica vil bli regnet ut og sertifisert gjennom Architecture for REDD+ Transactions (ART). Norge tilbyr 10 dollar per tonn CO2 i reduserte utslipp sertifisert gjennom ART.

Samarbeider med LEAF-koalisjonen

Det har vært overveldende interesse fra skogland for LEAF-koalisjonen – et offentlig-privat samarbeid for skogbevaring –  siden lanseringen i april.

I Glasgow ble det klart at LEAF inngår intensjonsavtaler med de første fem skoglandene, deriblant både Ecuador og Costa Rica. De andre skoglandene er Ghana, Nepal og Vietnam.

Norge tilbyr å betale Ecuador og Costa Rica for reduserte utslipp i perioden før eventuelle avtaler med LEAF trer i kraft.

Gjennom LEAF-koalisjonen går selskaper og land sammen om å sikre storskala finansiering til tropiske skogland som lykkes i å bevare sine skoger. Norge, USA og Storbritannia deltar sammen med flere av verdens største selskaper som Amazon, Nestlé og Unilever.

I Glasgow sluttet sju nye selskaper seg til, inkludert Walmart og Blackrock.  LEAF har allerede mobilisert 1 milliard dollar, og mer enn 30 land og delstater har sendt inn forslag til samarbeid.