Gjennombrudd for regnskogen under klimatoppmøtet i Glasgow

Norge og andre giverland kunngjorde tidenes største satsning av offentlige midler til skogbevaring. Fra venstre: Norges klima- og miljøminister Espen Barth Eide, statssekretær Jochen Flasbarth i det tyske miljødepartementet, Frankrikes miljøminister Barbara Pompili, Storbritannias miljøminister Zac Goldsmith, Belgias statsminister Alexander De Croo, Colombias president Ivan Duque og Sør-Koreas minister for skogtjenester Byeong-Am Choi. Foto: Andreas Dahl-Jørgensen, Klima- og miljødepartementet.
Norge og andre giverland kunngjorde tidenes største satsning av offentlige midler til skogbevaring. Fra venstre: Norges klima- og miljøminister Espen Barth Eide, statssekretær Jochen Flasbarth i det tyske miljødepartementet, Frankrikes miljøminister Barbara Pompili, Storbritannias miljøminister Zac Goldsmith, Belgias statsminister Alexander De Croo, Colombias president Ivan Duque og Sør-Koreas minister for skogtjenester Byeong-Am Choi. Foto: KLD.

Rammen for dagen var en felles forpliktelse fra over 100 land om å stanse avskogingen innen 2030 for å begrense global oppvarming til maks 1,5 grader.

12 giverland, inkludert Norge, kunngjorde i dag tidenes største satsning av offentlige midler til skogbevaring.

Regnskogen får 105 milliarder kroner

Så mye som 12 milliarder dollar, tilsvarende 105 milliarder norske kroner, legges på bordet for å beskytte og restaurere regnskogen i perioden 2021 til 2025.

– Vi må stanse tap av tropisk skog før 2030 dersom vi skal nå 1,5 graders målet fra Parisavtalen. Tropiske skogland trenger mer internasjonal støtte for å endre på sin arealbruk. Norge vil fortsette og videreutvikle den internasjonale klima- og skogsatsningen på et høyt nivå fram til 2030. Vi er glade for å være en del av en voksende koalisjon av givere og selskaper som mobiliserer for å redusere avskoging, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Både Gahr Støre og klima- og miljøminister Espen Barth Eide deltok under høynivåmøtet om skog i Glasgow, sammen med statsledere som USAs president Joe Biden, britenes statsminister Boris Johnson, president Jokowi fra Indonesia og president Ivan Duque fra Colombia.

– Å ta vare på skog er helt nødvendig for nå klimamålene. Å ta vare på skog og våre økosystemer er også nødvendig for å sikre at vi har rent vann og biodiversitet, og forhindrer spredning av sykdommer. USA skal gå foran som et eksempel, og bistå til at vi bevarer disse karbonlagre. Det er faktisk like enkelt som det høres ut. La oss starte arbeidet. Det vil gjør nå vil påvirke generasjoner framover, sa blant annet Joe Biden i sitt innlegg under skogmøtet.

Urfolk: Bedre urfolksrettigheter, mindre avskoging

1,7 milliarder dollar, omtrentlig 15 milliarder norske kroner, går til å støtte urfolk og lokalsamfunn. Dette annonserte Storbritannia, Norge, Tyskland, USA og Nederland sammen med 17 private stiftelser.

– Bedre rettigheter for urfolk, bidrar til redusert avskoging. Derfor er det viktig for oss å styrke urfolks rettigheter gjennom vår regnskogsatsing. Det handler både om sosial rettferdighet og om effektiv regnskogsbevaring. Det er svært gledelig at flere givere styrker innsatsen på dette feltet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Norge har siden 2008 vært en av verdens største givere til urfolk gjennom regnskogsatsingen. Statsminister Jonas Gahr Støre fremmet særlig urfolks rettigheter under sitt innlegg på høynivåmøtet om skog i dag.

Skogland med i LEAF: Ecuador, Costa Rica, Ghana, Nepal og Vietnam

Flere skogland har vist overveldende interesse for LEAF-koalisjonen siden lanseringen i april. Mer enn 30 land og delstater har allerede sendt inn forslag til samarbeid.

I løpet av skogdagen 2. november ble det klart at LEAF vil inngå intensjonsavtaler med de første fem skoglandene: Ecuador, Costa Rica, Ghana, Nepal og Vietnam.

Avtalen som inngås er ikke bindende kjøpskontrakter, men en intensjon om å komme dit. På veien må skoglandene vise at de involverer relevante grupper som for eksempel urfolk og sivilsamfunn, samt har systemer på plass for å måle avskogingen.

– Jeg er veldig glad for at LEAF nå inngår intensjonsavtaler med Ecuador, Costa Rica, Ghana, Nepal og Vietnam. Disse landene forplikter seg med dette til høye ambisjoner for reduserte utslipp, robuste krav for miljømessig integritet og inkludering av berørte befolkningsgrupper. Det er viktig å mobilisere finansiering til skoglandenes innsats for å redusere avskogingen, som igjen er helt avgjørende for at vi skal lykkes med å nå klimamålene, sier Barth Eide.

Norge samarbeider med Costa Rica og Ecuador

Norge kunngjorde dessuten samarbeid med Costa Rica og Ecuador om å betale for resultater for perioden fram til LEAF trer i kraft.

Norge tilbyr Costa Rica opptil 100 millioner kroner for reversert avskoging, og støtter landet på veien til større finansiering fra karbonmarkedene.

Norge viderefører det eksisterende samarbeidet med Ecuador gjennom å tilby opptil 200 millioner kroner for reduserte utslipp fra avskoging oppnådd i 2020 og 2021.

Storstilt satsing for Kongoregnskogen

Kongobassenget ligger i hjertet av Afrika, og er verdens nest største regnskog. Landene i Sentral-Afrika bør derfor prioriteres særskilt.

Under skogdagen gikk 11 giverland og amerikanske Bezos Earth Fund sammen med et løfte om minst 1,5 milliarder dollar til regionen de neste fem årene. Pengene vil blant annet gå til utslippsreduksjon, klimatilpasning, og til å bekjempe årsakene til avskoging. Norge vil bidra med 250 millioner dollar i denne femårsperioden.

I tillegg signerte Boris Johnson på vegne av giverne i Central African Forest Initiative (CAFI) en ambisiøs intensjonsavtale med president Felix Thisekedi fra den Demokratiske Republikken Kongo.

DR Kongo har svært ambisiøse mål om redusert avskoging. De setter seg konkrete mål for de neste ti årene i en rekke sektorer som er viktige for å redusere avskogingen. Avtalen inkluderer støtte fra CAFI på 500 millioner dollar fram til 2026 og bygger videre på avtalen DR Kongo har hatt med CAFI siden 2016.