Norge støtter Perus kamp mot avskoging

Utbetalingen fra Norge til Peru ble annonsert lørdag 6. november, dagen hvor natur står øverst på agendaen på klimatoppmøtet i Glasgow. Å bevare skog og natur, samt en mer bærekraftig arealbruk, er blant de viktigste globale tiltakene for å nå verdens klimamål.

– President Castillo viser et solid engasjement for å bekjempe klimaendringer og beskytte Perus skoger og biologiske mangfold. Vi er glade for å støtte Peru i deres innsats for å stanse avskoging innen 2030, sammen med Tyskland, Storbritannia og USA, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

 Storbritannias miljøminister Lord Goldsmith sier Peru er en viktig partner for Storbritannia når det gjelder skogbevaring.

– Vi er glade for fremgangen som er gjort så langt under klima- og skogsamarbeidet med Peru, og for annerkjennelsen av urfolk og lokalsamfunn sin rolle i bærekraftig skogforvaltning. Peru er en viktig partner for å bevare skog og natur, som er en prioritet sak for vårt presidentskap i COP26, sier Goldsmith.

[dss-hidden]

Fjerde største regnskog

Utbetalingen på 85 millioner kroner annonseres etter at Peru har oppnådd viktige milepæler under samarbeidet med Norge. Eksempler på dette er utvidelse av verneområder og urfolksterritorier, og gjennomføring av tiltak mot ulovlig gruvedrift og fremme av bærekraftig skogforvaltning i Amazonasregionen.

De norske pengene vil støtte Peru i å videreføre og igangsette tilsvarende tiltak også framover, i tråd med Perus handlingsplan for klima og skog. Utbetalingen vil skje når Peru har fått ferdig en fondsmekanisme for å motta midlene.

Peru har verdens fjerde største regnskog, som tilsvarer et område dobbelt så stort som Tyskland. Perus Amazonas er hjem til 51 ulike urfolksgrupper og fremdeles er det flere ukontaktede urfolksgrupper i den peruanske regnskogen.

Skogsamarbeid siden 2014

I 2014 signerte Peru, Tyskland og Norge en felles intensjonsavtale om å støtte Perus arbeid for å redusere klimagassutslippene fra avskoging og skogforringelse i den peruanske delen av Amazonasregnskogen.

I mai i år 2021 forlenget partene samarbeidet frem til 2025, med tilslutning fra Storbritannia og USA.